Kreta: Det Guddommelige Menneske

Denne rejse vil for alvor starte det arbejde, som jeg skal bidrage med som bindeled imellem Jorden og Universet. 
Det betyder for mig, at jeg skal stille mig selv til rådighed og drage afsted i dette tilfælde til Kreta for at hente og formidle en energi, som vi har brug for. 
På selve dagen for arbejdet vil de mennesker, som tager med også få adgang til energien og frit kunne bruge den i deres praksis inklusiv at undervise i den efterfølgende.
Planen med specifikke datoer og aktiviteter bliver delt i en gruppe for deltagere på Facebook.

21. december 2018, Aghia Triadha, Kreta. Det guddommelige menneske.

D. 18. – 21. december 2018  går turen til Kreta.
Vi skal skabe et spirituelt fællesskab omkring det at arbejde med lys for hinandens og for jordens fælles bedste. Vi bliver lettet for en masse byrder med denne energi, der bliver hentet på Kreta. Vi bliver renset, og vi kan bruge energien til at rense os selv og andre. Vi lærer af den om tilkendegivelse og accept af os selv og andre, ydmyghed, at hjælpe os selv og andre, og at slippe, det vi beder om at slippe, på en god måde – samt adgang til en ny måde at manifestere på. 
Ilden er et vigtigt element i denne energi, og det er en gammel shamanistisk ceremoni, som nu bliver transformeret, så det ikke længere er så praktisk bundet, men kan bruges af flere over lang afstand og uden fysisk fremmøde. Det bliver lettere tilgængeligt for flere. 
Dette arbejde er støttet af guider fra den gamle tid – shamanerne, dem som brugte elementerne, jorden, planterne og dyrene som hjælpere og forfædre som altid blev husket og æret. Fra guiderne fra den gamle tid kommer et stort ønske om forening imellem alle folkeslag på jorden. En forening, hvor vi hjælper hinanden med hver vores særegne viden og på den måde løfter den fælles bevidsthed om, hvordan vi er mennesker her på jorden – for hinanden og for alt det, der omgiver os. 
Vi skal med denne energi mærke, at vi er guddommelige – alle sammen hver og én, at vi kan skabe store forandringer i os selv, for hinanden og på jorden – ved at tro og ved at stå sammen. Vi er alle guddommelige.
Det guddommelige møder mennesket her med denne energi, derfor Kreta, da det er og har været hjemsted for halvguder.

Hvis du har spørgsmål eller andet til rejserne, er du meget velkommen til at ringe til mig på: 20 19 22 21 elller skrive en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

Forberedelserne til turen: 10.-11. september
Disse to dage var fulde af intense oplevelser og processor. De vildeste køreture igennem Kretas bjerge og små byer, de smalle veje, som flere steder kun har plads til én bil, og så de smukkeste udsigter, sanseindtryk og energier. Det er forberedelser til rejsen til Kreta i december: Det Guddommelige Menneske – Den Første Triade.

Mandag d. 10. september – Turen sydpå
Den første tur gik sydpå. Fra Chania, hvor jeg bor nu tager det ca. 2 timer og 15 min., fra lufthavnen når vi kommer, vil det tage ca. 2 timer og 45 min. I 2013 var jeg her på Kreta i tre uger, hvor jeg fik set meget af den vestlige del af Kreta. Jeg var helt sikkert på at det bjerg, som jeg var på i 2013 var dette bestemte sted, derfor var det også der vores tur i december skulle starte. Det var først i går tirsdag, at det gik op for mig, at det er et helt andet sted, men efter at være overbevist om, at det var der, så tog jeg selvfølgelig derned. Jeg ser nu, at det var guidet. Stedet har så meget kraft fra dragen og fra guderne – og dragens hoved peger mod en den smukkeste grotte med åbninger mod alle verdenshjørner inklusiv ned – i havet – og opad, med vinden susende igennem. Vinden/luften so er temaet for min udesidning dernede i forbindelse med rejsen i december. Jeg mærker sårbarheden og ydmygheden i at dele dette, men det er en del af min proces.

Tirsdag d. 11. September – Turen nordpå
Aghia betyder helgen og triada betyder 3 eller triade. De har her tre hellige klostre samlet på den nordlige del af Akriotiri (det har de også mange andre steder på Kreta), som er en halvø lige øst for Chania, og det tager ca. 45 min. i bil fra vores hotel. Dette vil vi gøre d. 21. december – vintersolhverv. D. 20. vil der mulighed for tid på egen hånd eventuelt i Chania gamle bydel, som virkelig er en tur værd.
Vi starter ved et stort kloster, der hedder Moni Tzagarolon eller også kaldet Aghia Triada. Det er et meget berømt, velholdt og aktivt kloster, hvor der kommer mange munke og præster fra hele verden. Det er virkelig smukt inde i gården og i selve kirken. Det kan i godt glæde jer til at se og mærke. Det næste kloster er Moni Gouvernetou, der er en meget skøn og stille have, som vi går igennem for at komme til klosteret. Det er ikke så åbent, vedligeholdt – dog aktivt, og det er heller ikke meningen, vi skal ind i klosteret her, det er stedet, der er vigtigt her. Herfra skal vi gå ca. 20. min. ned til grotten Katholikou, hvor vi møder det første fysiske energimanifest. Det er virkelig intenst og stærkt – jeg fornemmer en bestemt energi der, som vi kender navnet på, men jeg vil gerne have at i selv mærker den og så kan vi dele, når vi står der sammen. Så skal vi gå ca. 20 min. længere ned i kløften, til vi kommer til klosteret Moni Katholikou. Det er en ruin, og den er ikke aktiv, dog er der små bedesteder dernede, som munke og præster stadig bruger. Det er her på broen, vi skal hente energien. Til dem der har gode ben, så kan i gå derfra og helt ned til vandet. Det tager ca. 20 min., men det er ret krævende, da der er lidt semi-klatring og en meget ringe sti. Jeg vil sige, at det er det værd. Der er endnu et fysisk energimanifest dernede, men det kræver, du har fysikken til det, vi skal jo også hele vejen op igen. Et par gode skridsikre sko er et must, også hvis du kun skal ned til det sidste kloster – Katholikou. 
Jeg ser frem til at lave dette arbejde med jer. Det er meningen, at denne rejse, skal deles med og af så mange som muligt, så vi kan få delt energierne og bevidstheden derfra. På denne rejse: Det Guddommelige Menneske vil vi virkelig mærke energierne her på Kreta – Gudernes Ø. Vi vil mærke treenigheden og mærke vores egen guddommelighed, og hvad vi hver især kan gøre for at højne bevidstheden i mennesket.

Så lad os stå sammen og støtte hinanden i at få denne energi til jorden. Der er brug for disse energier og den bevidsthed, de vil bibringe, og det er så vigtigt at få det gjort og få det delt. 
Sammen kan vi gøre det bedre og hurtigere – jeg tror på dig, din hjælp og støtte.
Der kommer yderligere praktiske oplysninger angående afrejse, ophold, hjemrejse osv., og der vil blive oprettet en begivenhed samt en gruppe til udveksling og praktiske delinger.
Jeg glæder mig til at tjene på denne måde også. 

Jeg glæder mig til at arbejde på denne måde også. I al ydmyghed – tak for muligheden.

Læs mere om tidspunkt osv. på Facebook ved at klikke her eller på billedet øverst.

Hvis du har spørgsmål eller andet til rejserne, er du meget velkommen til at ringe til mig på: 20 19 22 21 elller skrive en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

English:

The first journey will seriously kick-off the work I’m supposed to do as a link between Earth and the Universe.
That means that I have to make myself available and go out – in this case to Crete to download – canalize and communicate – energies that we need.
On the specific day of downloading the energy the once that are going on the journey to support will gain full access to it also to teach others to use it once we get back.
T
here will be a matter of exchange for the teachings I will do, but the hotels and transport will be at your own cost.
I will share where we are staying, how to get the cheapest transport, the possibility of sharing a car and so on. You will join a group to share all the practical information once you sign up for the journey.

21. December 2018, Aghia Triadha, Crete. The Divine Human.

We are to create a spiritual community about working with the light for ours and the Earths common good.

We will be relieved of many burdens with this specific energy that we are to download at Crete. We will be cleansed and we can use the energy to cleanse ourselves and others. From this energy we will learn about intimation and acceptance of ourselves and others, about humility towards ourselves and others and to be able to let go of whatever we ask to let go of – in a good way and access to a new kind of manifesting. 

The fire is and important part of this energy and it is an old shamanic ceremony that will be transferred so that it no longer will be as practically bound as before – so easier to use and do – to get to more people by fare distances and without having to be physically present. It will be more accessible for more people.

This work will be support by guides from the ancient times the shamans that worked with the elements – the Earth, the Plants and the Animals as helpers and the ancestors that always will be honored and remembered.

From the guides of the ancient times comes a great wish and request to unite all people of the Earth regardless origin. A union in which we help each other with each of our specific skills and this way raise the level of consciousness on how to be humans on Earth – amongst us as humans and amongst all that surrounds us.

With this energy we are to feel that we all – each and every one of us – are divine and that we can make great changed within ourselves, for each other and on Earth by believing and by standing side by side helping each other. We are all divine. The divine meets us with this energy. That is why we must go to Crete – The Isle of Gods.

Let us stand united and support each other when this energy coming to Earth. We need these energies and the level of consciousness they bring – it is so important to do this and to share and spread out.

I believe in your support.

There will be additional practical info about the traveling, scheduling, hotels etc. in the group for the supports and travelers once you signed up to go.

I look forward to serving this way as well and to work alongside of you.

I am truly humble and grateful for this opportunity.

Practically:

I will go and arrive at Crete 15. December and I will expect you there at least at the 17. At 12 pm. The teachings will begin in the afternoon of 17. and again at 21. from 12 pm.

Sign up by texting: 0045 20192221 or by e-mail: mail@nielspeterbach.com.

The price for attending the teachings and download including free access to using and teaching the energy:

280 Euro

Your participation is not valid until you paid the fee.

There are many cheap flights to Crete especially if you travel with only a carry-on. The hotels fee will be around 40 Euro per night. Hotels will be added later in this description. You can rent and share a car this way it will be really cheap. If you rent a car when you book your flight it will be really cheap around 30 Euro per day.

More practical will follow when you sign up and enter the group for participants.