Hvad er healing? Del III

Hvad er healing? Del III

Healing er ombygning, omstrukturering eller en reperation af noget inde i os, som er blevet skadet fysisk, psykisk eller emotionelt. Det er genopretning af flow i vores energisystem, en vækkelse af vores kendte, men undertrykte bevidsthed og et lys, der bliver kastet på det ubevidste.

Der er mange delkomponenter i og ved healing. Den evige kilde, som også er skaberkraften. Der er det evige lys fra universet, jordens energi – det fysiske lag, det er meget kraftfuldt og stort for alle på jorden. Der er månens energi, som er det psykiske, og så er der et hav af guider, mestre og engle, der hjælper. Så er der også den universelle kærlighed, som bliver forstærket ved kærlighed imellem mennesker.

Det hele er energi – energi er alt. Det kommer i forskellige frekvenser, sammensætninger og manifester, men det er energi. 

Så healing er energi. Det kan komme i forskellige specifikke toner, områder eller frekvenser, for at arbejde med nogle bestemte områder i os.Vi er ikke healere eller hellige, vi kan være kanaler eller formidlere af alt det, hvis vi kan holde os rene og fokuserede, kan vi være gode formidlere, men vi er bare mennesker, så det kan smutte.

Jeg vil gøre mit bedste.

Skriv et svar