Hvad er healing? Her er mit bud :-)

Hvad er healing?

Hvad er det så lige, jeg laver? Jo, her er noget af det.

Hvor kommer smerter, ubalance og sygdom fra? Er det genetisk betinget – altså er vi disponeret via DNA?

Min overbevisning er: Nej, det kommer fra arven og opvæksten.

Vores celler, dna, energisystem er som udgangspunkt rent og godt, når vi bliver dannet. Smerter, ubalance, og sygdom kommer fra; den måde vores besjæling er i balance på, den måde vi, i de tidlige år, bliver håndteret på, det vi får overleveret som sandheder fra vores familie, den måde vi lærer, at livet, følelser og relationer skal håndteres på. Det er der, det kommer fra.

Men allerede fra 3 måneders alderen i fostertilstand, kan vi blive udsat for udefrakommende følelser og vibration, der allerede her begynder at påvirke os. Når vi bliver født, den måde vi bliver taget imod på og håndteret på i de første måneder. Når vi er cirka to år, så er vi modtagelige for få skader i forhold til vores essens, altså det vi, som udgangspunkt er kommet med som et besjælet menneske. Vi har essens kompetencer både i vores menneske- og sjælsvæsen. Men vi kan i denne periode fra ca. 2-7 år, få skader fra vores omgivelser – altså i arven i forhold til, hvordan vores familiestruktur er, og hvad vores forældre har med fra deres forældre, som de giver videre til os. Det kan give os et skævt udgangspunkt, når vi vokser op og bevæger os igennem livet.
Der kan heales op på de skader, der ligger helt dybt i vores essens. Ved at få vished om, hvad vi har fortalt os selv så tidligt i livet, vil betyde at vi på længere sigt vil gå lettere i livet og blive mere tilgivende og rummelig i forhold til os selv og i forhold til andre mennesker.

Hvis vi har skader i vores essens, så kan vi være mere disponerede for at få traumer i livet fra 7 år og frem. Fordi vi har fortalt os selv noget bestemt i mange år, som gør at vi f.eks. ikke kan sætte gode grænser i forhold til, hvad vi kan og vil være med til. Så kommer vi måske ud i en situation, hvor vi får et traume f.eks. i forbindelse med et overgreb. Det behøver ikke at være et fysisk overgreb. Vi kan også få traumer, der er uafhængige af tidlige skader. Traumer kan påvirke os så meget, at vi går rundt i konstant beredskab, beskytter og selv og lukker ned for store områder i vores liv f.eks. i forhold til at gå ind i nære relationer. Hvis vi bærer rundt på sådan et eller flere traumer, vil vi på et tidspunkt mærke, at vores krop siger fra. Det kan komme til udtryk i form af smerter i muskler, led eller knogler der låser. Hvis ikke vi lytter på det niveau, kan det udvikle sig til kroniske smerter eller sygdomme, som er svære at behandle. Derfor er det vigtigt at få healet og renset ud i forhold til traumer. En healing går ind og renser ud og kaster lys på, hvad konsekvenserne af traumet har været for os, healer op og der kommer svar via klarsyn i forhold til, hvordan vi kan hjælpe os selv videre ud i livet i forløsningen og frigørelsen af traumet.

Der kan være følgevirkninger af disse skader og traumer. Skaderne fra 2-7 år er dem, der f.eks. kan give lavt selvværd, og det kan give både stress, angst og depression. Det er disse ”sygdomme”, som vores etablerede system kan afhjælpe. Også det lave selvværd, som f.eks. en psykolog eller anden kognitiv terapeut kan afhjælpe. Men helt nede nederst, der hvor lavt selvværd udspringer, altså nede i essensen i den del af bevidstheden og energisystem, kan vores etablerede system ikke hjælpe os helt til bunds. Der skal vi have fat i det spirituelle og i energisystemet.

Der kommer healing ind i billedet, men også håndtering af ånder, mørke- og andet, der skal renses ud i eller fjernes, for at vi kan komme videre, og for at den anden behandling får den ønskede effekt. Healing og udrensning af energisystem gør, at vi bliver omkodet og klar med en ny bevidsthed til at modtage og lægge nye erfaringer og handlemønstre ind, så vi kan få mere trivsel ind i vores liv.

 Vi har altså disse 3 niveauer:

1. Det yderste lag der kommer tydeligt til udtryk, som f.eks. angst, depression og stress, og det er der, hvor lægevidenskaben kan symptombehandle.

2. Det mellemste lag der viser sig som f.eks. lavt selvværd, som kan afhjælpes af en kognitiv psykolog eller terapeut. Angst, depression og stress kan alle udspringe af lavt selvværd.

3. Det dybeste lag eller essenslaget som er her, hvor de skader og det vi fortæller os selv tidligt i livet kan give f. eks. lavt selvværd.

 Vi kan altså godt få healet og ryddet op i de smerter, ubalancer og sygdomme der kommer fra arven og opvæksten.

Jeg tilbyder traumeforløsning og healing, og jeg kan også håndtere ånder, mørke og andet, som ikke nødvendigvis er synligt eller mærkbart for dig, men som viser sig i mødet med energien fra healingen.

Det gøres helt uden, at du skal gennemleve dine oplevelser fra barndommen og dine traumer igen.

Ja, det er noget af det, jeg laver.

Skriv et svar