Underbevidsthedshealing & Traumeforløsning

Underbevidsthedshealing

De historier som nu ligger og styrer fra underbevidstheden. De er blevet din sandhed, men de er ikke din essens. Du har bygget dit liv op omkring dem, men du kan godt mærke, at det ikke er sandt og sundt.

5 gode grunde til at få healet de historier du har fortalt dig selv siden barndommen:

Du får:
lettere ved at erkende hvem du er, og hvad du har med dig i underbevidstheden fra barndommen, som er grunden til, at du reagerer og agerer som du gør.
lettere ved at tilgive og anerkende dig selv og dine omsorgspersoner.
lettere ved at stoppe dig selv i gamle forsvarsmekanismer og reaktionsmønstre.
lettere ved at se dig selv i øjnene og smile af dig selv, når du er ved at reagerer og agerer på den gamle skæve måde
lettere ved at trække på skuldrene og mærke, at det ikke er din sandhed – din essens, men gamle fortællinger, som du nu kan blive fri af.

14-01-2018
Christa Lange – 5-stjerner
Niels Peter Bach er en fantastisk healer. Hans nærvær og ro giver tryghed til at blive et med processen og få det bedste udbytte af healingen. Jeg vil vælge Niels Peter Bach, når jeg har behov for healing og anbefaler ham gerne til andre, der har behov for de evner, han har. – Efter healingen af de skader jeg har fået i barndommen, oplever jeg, at der er blevet slukket for mange af de overbevisninger, som har virket begrænsende i mit liv. Jeg har stadig 2½ måned efter healingen tydelige oplevelser af forandringer i mine tankemønstre, så de støtter mig i stedet for at begrænse. Jeg har fået adgang til min indre fred og glæde, og det er blevet nemt at holde denne kontakt i hverdagen. – Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Niels Peter Bach og glæder mig til at deltage i Solar Plexus Healer kurset.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive en SMS til: 20192221 eller sende en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

Historier fra barndommen og senfølger i voksenlivet

Hvor kommer smerter, ubalance og sygdom fra? Er det genetisk betinget – altså er vi disponeret via DNA?

Min overbevisning er: Nej, det kommer fra arven, opvæksten og livet.

Vores celler, dna, energisystem er som udgangspunkt rent og godt, når vi bliver dannet. Smerter, ubalance, og sygdom kommer fra; den måde vores besjæling er i balance på, den måde vi, i de tidlige år, bliver håndteret på, det vi får overleveret som sandheder fra vores familie, den måde vi lærer, at livet, følelser og relationer skal håndteres på. Det er der, det kommer fra.

Men allerede i fostertilstand, kan vi blive udsat for udefrakommende følelser og vibration, der allerede her begynder at påvirke os, og når vi bliver født i den måde vi bliver taget imod på og håndteret på i de første måneder. Når vi er cirka to år, så bliver vi selvbevidste, og så er vi modtagelige i forhold til at få skader i forhold til vores essens, altså det vi, som udgangspunkt er kommet med som et besjælet menneske. Vi har essens kompetencer både i vores menneske- og sjælsvæsen. Men vi kan i denne periode fra ca. 2-7 år, hvor vi skal lære om livet af vores omsorgspersoner, få skader fra dem eller omgivelserne – altså i arven i forhold til, hvordan vores familiestruktur er, og hvad vores forældre går rundt med og har med fra deres forældre, som de så giver videre til os. Det kan give os et skævt udgangspunkt, når vi vokser op og bevæger os igennem livet.

Der kan heales op på de skader, der ligger helt dybt i vores essens – vores udgangspunkt. Ved at få vished om, hvad vi har fortalt os selv så tidligt i livet, vil betyde at vi på længere sigt vil gå lettere i livet og blive mere tilgivende og rummelig i forhold til os selv og i forhold til andre mennesker.

Hvis vi har skader i vores essens, så kan vi være mere disponerede for at få traumer i livet fra 7 år og frem. Fordi vi har fortalt os selv noget bestemt i mange år, som gør at vi f.eks. ikke kan sætte gode grænser i forhold til, hvad vi kan og vil være med til. Så kommer vi måske ud i en situation, hvor vi får et traume f.eks. i forbindelse med et overgreb. Det behøver ikke at være et fysisk overgreb. Vi kan også få traumer, der er uafhængige af tidlige skader. Traumer kan påvirke os så meget, at vi går rundt i konstant beredskab, beskytter os selv og lukker ned for store områder i vores liv f.eks. i forhold til at gå ind i nære relationer. Hvis vi bærer rundt på sådan et eller flere traumer, vil vi på et tidspunkt mærke, at vores krop siger fra. Det kan komme til udtryk i form af smerter i muskler, led eller knogler der låser. Hvis ikke vi lytter på det niveau, kan det udvikle sig til kroniske smerter eller sygdomme, som er svære at behandle. Derfor er det vigtigt at få healet og renset ud i forhold til traumer. En healing går ind og renser ud og kaster lys på, hvad konsekvenserne af traumet har været for os, healer op og der kommer svar via klarsyn i forhold til, hvordan vi kan hjælpe os selv videre ud i livet i forløsningen og frigørelsen af traumet.

Der kan være følgevirkninger af disse skader og traumer. Skaderne fra 2-7 år er dem, der f.eks. kan give lavt selvværd, og det kan give både stress, angst og depression. Det er disse ”sygdomme”, som vores etablerede system kan afhjælpe. Også det lave selvværd, som f.eks. en psykolog eller anden kognitiv terapeut kan afhjælpe. Helt inderst inde der hvor lavt selvværd udspringer, altså inde i vores essens, og i den del af bevidstheden og energisystem kan vores etablerede system ikke hjælpe os helt til bunds. Der skal vi have fat i det spirituelle og i energisystemet.

Der kommer healing ind i billedet, men også håndtering af ånder, mørke- og andet, der skal renses ud i eller fjernes, for at vi kan komme videre, og for at behandlingen vis det etablerede system får den ønskede effekt på lang sigt. Healing og udrensning af energisystem gør, at vi bliver omkodet og klar med en ny bevidsthed til at modtage og lægge nye erfaringer og handlemønstre ind, så vi kan få mere trivsel ind i vores liv.

Vi har altså disse 3 niveauer:

  1. Det yderste der kommer tydeligt til udtryk, som f.eks. angst, depression og stress, og det er der, hvor lægevidenskaben kan symptombehandle.
  2. Det mellemste der viser sig som f.eks. lavt selvværd, som kan afhjælpes af en kognitiv psykolog eller terapeut. Angst, depression og stress kan alle udspringe af lavt selvværd.
  3. Det inderste eller essensen som er her, hvor de skader og det vi fortæller os selv tidligt i livet kan give f. eks. lavt selvværd.

Vi kan altså godt få healet og ryddet op i de smerter, ubalancer og sygdomme der kommer fra arven og opvæksten.

Jeg tilbyder healing af skader i barndommen og traumeforløsning, og jeg kan også håndtere ånder, mørke og andet, som ikke nødvendigvis er synligt eller mærkbart for dig, men som viser sig i mødet med energien fra healingen.

Det gøres helt uden, at du skal gennemleve dine oplevelser fra barndommen og dine traumer igen.

Mirakler sker ikke over natten, det kan vi ikke håndtere, og det er heller ikke sådan, det virker. Det du kommer med og konsekvenserne af det bliver belyst, og så bliver det healet. Du får at vide ved hjælp af klarsyn, hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv videre, efter du er blevet healet i hele dit system – indefra. Så skal du hjælpe dig selv videre udefra med det ydre: forsvarsmekanismer, reaktionsmønstre og måder at handle på. Det bliver muligt for dig efter healing, og med de råd du får via klarsyn.

Det er dig, der skal gå skridtene. Det er dig, der skal træffe valgene. Det er dig, der skal lytte til rådene og bruge dem.

Og det bliver muligt for dig.