Den Første Triade

Kreta, Australien og Island

Jeg er blevet guidet til at tage afsted på 3 rejser. 
Den første rejse vil for alvor starte det arbejde, som jeg skal bidrage med som bindeled imellem Jorden og Universet. 
Det betyder for mig, at jeg skal stille mig selv til rådighed og drage afsted i dette tilfælde til 3 forskellige steder på jorden for at hente og formidle en energi, som vi har brug for. 
På selve dagen for arbejdet vil de mennesker, som tager med også få adgang til energien og frit kunne bruge den i deres praksis inklusiv at undervise i den efterfølgende.
Du tilmelder dig én rejse ad gangen – mærk efter hvilken eller hvilke, der trækker mest i dig.
Planen med specifikke datoer og aktiviteter bliver delt i en gruppe for deltagere på Facebook.

Rejserne ligger som følger:
21. december 2018, Aghia Triadha, Kreta. Det guddommelige menneske.
20. marts 2019, Blue Mountains, Australien. Det oprindelige menneske.
21. juni 2019, Stapafell, Island. Det vedholdende menneske.

1. Kreta, Aghia Triadha, 21. december 2018 – Vintersolhverv

Det guddommelige menneske
D. 21. december 2018 starter en triade af spirituelle rejser, og den første går til Aghia Triadha, Kreta. 
Vi skal skabe et spirituelt fællesskab omkring det at arbejde med lys for hinandens og for jordens fælles bedste. Vi bliver lettet for en masse byrder med denne energi, der bliver hentet på Kreta. Vi bliver renset, og vi kan bruge energien til at rense os selv og andre. Vi lærer af den om tilkendegivelse og accept af os selv og andre, ydmyghed, at hjælpe os selv og andre, og at slippe, det vi beder om at slippe, på en god måde – samt adgang til en ny måde at manifestere på. 
Ilden er et vigtigt element i denne energi, og det er en gammel shamanistisk ceremoni, som nu bliver transformeret, så det ikke længere er så praktisk bundet, men kan bruges af flere over lang afstand og uden fysisk fremmøde. Det bliver lettere tilgængeligt for flere. 
Dette arbejde er støttet af guider fra den gamle tid – shamanerne, dem som brugte elementerne, jorden, planterne og dyrene som hjælpere og forfædre som altid blev husket og æret. Fra guiderne fra den gamle tid kommer et stort ønske om forening imellem alle folkeslag på jorden. En forening, hvor vi hjælper hinanden med hver vores særegne viden og på den måde løfter den fælles bevidsthed om, hvordan vi er mennesker her på jorden – for hinanden og for alt det, der omgiver os. 
Vi skal med denne energi mærke, at vi er guddommelige – alle sammen hver og én, at vi kan skabe store forandringer i os selv, for hinanden og på jorden – ved at tro og ved at stå sammen. Vi er alle guddommelige. 
Det guddommelige møder mennesket her med denne energi, derfor Kreta, da det er og har været hjemsted for halvguder.

Læs om forberedelserne til rejsen ved klikke her

Hvis du har spørgsmål eller andet til rejsen, er du meget velkommen til at ringe til mig på: 2019 2221 elller skrive en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

2. Australien, The Blue Mountains, 20. marts 2019 – Forårsjævndøgn

Det oprindelige menneske
Den 2. rejse går til The Blue Mountains, Australien. 
Der skal vi i kontakt med vores oprindelige menneske. Energien vi skal hente der, skal styrke os i vores menneskevæsen. Den skal lære os tillid til det gamle oprindelige sprog, det at kommunikere med elementerne, planterne og dyrene. 
Vi lærer med denne energi, at blive guidet af jordens felt – altså de tegn, vi kan se her i elementerne, planterne og dyrene – det oprindelige sprog. 
Vi lærer af denne energi, at have tillid til os selv som menneske og tillid til vores overlevelse som mennesker her på jorden. 
Der kommer en tid, hvor det bliver rigtig svært at være menneske på jorden, og der får vi brug for at kunne det oprindelige sprog for at kunne overleve. 
Denne energi vil lade os mærke, at vi kan klare os i svære tider. At vi kan klare os på den gamle måde igen, at vi har tillid til os selv som et oprindeligt menneske, der kan og vil klare livet i hårde og trange kår.
Når vi henter energien, kommer vi i kontakt med forfædre, som har været i dette land som nogen af de helt første mennesker på jorden.

3. Island, Stapafell, 21. juni 2019 – Sommersolhverv

Det vedholdende menneske
Den 3. og sidste rejse af disse går til et bjerg på Island, der hedder Stapafell. 
Der er en gruppe af vores nærmeste forfædre-slægtninge samlet, og der skal vi hente den 3. energi i denne serie. Denne energi vil give mennesker udholdenhed, styrke og vedholdenhed. Den vil hjælpe os i meget svære situationer i livet, når én af vores nærmeste bliver alvorligt sygt eller pludselig forlader denne verden. 
Den giver en styrke, som giver os en følelse af, at kunne give vores allersidste kræfter, selvom vi ikke ved, hvornår omstændighederne bliver normale og rolige igen. 
Vi kommer til at få en følelse af, at alt bliver fælles opgave, at vi ønsker at stå sammen om opgaverne på trods af uenighed og stridigheder. 
Vi har brug for denne stærke følelse af fællesskab og fælles ånd for at skabe ændringer på jorden, som gavner alle. 
Vi kommer til at kunne mærke, at vi kan blive ved med at rejse os igen og igen, selv i de vildeste perioder i vores liv, og at vi ikke kæmper for os selv, men for os alle her og nu og for dem, der skal være her efter os. At vi skal og kan forsætte, at vi er stærke og vedholdende, når det gælder. Og at vi får adgang til en styrke, der rækker ud over os selv, at vi får adgang til en styrke, som kommer udefra.
Denne energi giver mennesket en utrolig stamina – udholdenhed og vedholdenhed, så vi kan blive ved med at virke og gå på jorden, som det guddommelige og oprindelige menneske.

Så lad os stå sammen og støtte hinanden i at få disse 3 energier til jorden. Der er brug for disse energier og den bevidsthed, de vil bibringe, og det er så vigtigt at få det gjort og få det delt. 
Sammen kan vi gøre det bedre og hurtigere – jeg tror på dig, din hjælp og støtte.
Der kommer yderligere praktiske oplysninger angående afrejse, ophold, hjemrejse osv., og der vil blive oprettet en begivenhed samt en gruppe til udveksling og praktiske delinger.
Jeg glæder mig til at tjene på denne måde også. 

Jeg glæder mig til at arbejde på denne måde også. I al ydmyghed – tak for muligheden.

Læs mere om tidspunkt osv. på Facebook ved at klikke her eller på billedet herunder.

Hvis du har spørgsmål eller andet til rejserne, er du meget velkommen til at ringe til mig på: 2019 2221 elller skrive en e-mail til: mail@nielspeterbach.com

Skriv et svar